Cenník 

 

Služba

Starostlivosť (€)

Strava (€)

Paušál (€)

Mesačne - celodenné

460

5 / deň

560

Mesačné - poldenné

420

4 / deň

500

Týždenné

250

5 / deň

275

Denné

80

5

85

 

  • Paušálna mesačná čiastka je závislá od stravného podľa  počtu dní strávených v DC. Uvedený paušál  je za predpokladu 20 dní pobytu.
  • Stravná  jednotka denná:       desiata, obed, olovrant, ovocie, pitný režim
  • Stravná jednotka poldenná :   desiata, obed, ovocie, pitný režim
  • Platba rok vopred - 5%
  • Súrodenci v škôlke - 10%
  • Doporučenie dieťaťa - 1 mesiac  - 20%

 

 

Kontaktujte nás