O nás 

    Detské centrum je zriadené v rodinnom dome v Devínskej Novej Vsi na ul. 1. Mája 25, v časti GRBA. Poskytujeme Socialnu službu pre deti do 3 rokov. Možné je umiestnieinie i dieťaťa - celiatika. 

    Pre Vaše dieťa zabezpečíme domáce prostredie, s láskavým prístupom a odborným pôsobením. Naším cieľom je komplexne rozvíjať detskú osobnosť s prihliadnutím na jeho individuálne schopnosti a danosti.  Vyučovanie prebieha nenásilnou formou v rámci hier a cielených aktivít, podľa veku a možností detí, s dôrazom na rozvoj komunikácie, základom ktorej je budovanie správnej a bohatej slovnej zásoby. Preto podporujeme čítanie, rozprávanie, vlastnú seba prezentáciu, ale i hudobnú, výtvarnú, telesnú, ako aj rozumovú výchovu.  V rámci socializácie detí podporujeme  na jednej strane individuálny prejav, na strane druhej spolupatričnosť ku kolektívu formou tímových hier.

    Tým, že sme menší kolektív zvyšuje sa kvalita práce s deťmi, pričom je vo väčšej miere uplatnený individuálny prístup ku každému z detí. Na pobyt vonku využívame dvor, ktorý za týmto účelom patrične vybavený potrebám detí. Dom je postavený v tichom prostredí mimo hlučných, frekventovaných ulíc.

Ponúkame:

Dlhodobú starostlivosť

  • Celodenná / poldenná starostlivosť- mesačná, týždenná, denná

Naše prednosti

  • malá skupina detí s individuálným prístupom
  • spoľahlivosť a flexibilita
  • rozvíjanie dieťaťa v pozitívnej rodinnej atmosfére
  • pedagóg s praxou
  • príjemné estetické prostredie

Náš cieľ

  • rozvíjanie samostatnosti a základných komunikačných schopností dieťaťa
  • rozvíjanie jedinečnej identity  dieťaťa

Vo výchovnom procese využívame

  • program výchovy a vzdelávania detí v materských školách
  • výchvu a vzdelávanie prispôsobujeme vekovej kategórií dieťaťa


Počas celého dňa je deťom poskytovaná strava, veľa ovocia, pravidelný pitný režim, ovocné šťavy.

Naším cieľom je zabezpečiť opatrovanie detí tak, aby rodičia s pocitom úplnej spokojnosti o starostlivosť a bezpečie detí sa mohli venovať iným aktivitám, či už pracovným, alebo dopriať si chvíľu času pre seba.


Verím, že Vás naša ponuka zaujala natoľko, že sa rozhodnete využiť služby nášho detského centra.

 

S pozdravom  Ing. Magdaléna Kadíková