Denný režim

 

Čas

Aktivita

7:00 – 8:00

 Príchod do zariadenia, hry, cvičenia

8:00 -  8:30

 Hygiena, Desiata

8:30 -  10:00

 Rozumová, literárna, hudobná, výtvarná,   jazyková, pracovná,   telesná výchova

10:00 -  11:00

 Pobyt vonku  (v prípade nepriaznivého počasia náhradný   program)

11:00 -  12:00

 Hygiena, obed

12:00 -  14:30

 Spánok, relaxácia

14:30 -  15:00

 Olovrant

15:00 – 17:00

 Záujmová činnosť, hry, pobyt vonku , odchod zo zariadenia