Dotazníkpri nástupe dieťaťa do DC GRBA

Dotaznik.d ocx (16,7 kB)

Vážení rodičia,

cieľom dotazníka je získať dôležité informácie o Vašom dieťati, ktoré opatrovateľkám DC poslúžia pri práci a predovšetkým uľahčí adaptáciu dieťaťa na nové prostredie. Vzhľadom na to prosíme o pravdivé vyplnenie dotazníka. Odpovede zakrúžkujte, prípadne doplňte. Vyplnený dotazník odovzdajte pri nástupe dieťaťa do zariadenia, alebo pošlite elektronicky.

Ďakujeme.