Príprava do DC

Milí rodičia

Prichádza čas, kedy Vaše dieťatko začne chodiť do detského centra. Je to prvá veľká skúška v živote Vašich detí.

 • Prvý raz bez mamy, otca, babky,
 • prvý raz spinkať v inej postieľke,
 • prvý raz papkať z iného taniera,
 • prvý raz piť z inej šáločky,
 • prvý raz sedieť na inej stoličke,
 • prvé nové tety - opatrovateľky

Detské centrum  znamená pre dieťa na jednej strane krátke odlúčenie od svojich najbližších, ale na druhej strane znamená pre neho nové prostredie, kontakty, podnety, zážitky, hry, priateľstvá... Naše opatrovateľky budú robiť všetko preto aby to PRVÝ RAZ bolelo čo najmenej a aby Vaše deti  v našom detskom centre boli spokojné a šťastné za ten čas, kým Vy budete pracovať.


Naše rady:

 1. Rozprávajte sa o Detskom centre !

Čo všetko ho v detskom centre čaká, čo všetko sa naučí, zažije, nájde si kamarátov s ktorými sa bude hrať, stane sa z neho veľký škôlkar... Vzbudiť v ňom záujem a pozitívny postoj k DC...

 

 1. Dodržujte pravidelnosť !

Dieťa by malo prichádzať i odchádzať v určitý stabilný čas – najskôr musí pochopiť, že Vy sa pre neho vždy vrátite, aby sa cítilo bezpečne a mohlo a mohlo si čas v DC užívať a netŕpnuť kedy prídete...

 

 1. Vysvetľujte !

Že každý má v živote určité povinnosti a jeho „povinnosťou“ je hrať sa a naučiť sa veľa nových vecí, aby bol šikovný. Že rodičia majú povinnosť chodiť do práce, aby sme mali peniažky a mohli si kúpiť pekné hračky, alebo chodiť sa kúpať, do kina...

 

 1. Nestrašte !

Nestrašte ho nástupom do materskej školy a ani nedovoľte nikomu z okolia, aby ho podobným spôsobom zastrašoval (veď tam sa naučíš, tam ti ukážu, tam budeš musieť poslúchať). Dieťaťu sa tým už dopredu podsúva strach a obavy...

 

 

 1. Nedávajte plané sľuby !

Dieťa má vynikajúcu pamäť a veľmi dobre si pamätá všetky Vaše sľuby a hrozby a preto nesľubujte, čo nemôžete splniť a vždy splňte čo ste sľúbili ( dobré i zlé). Dôslednosť a rozvaha Vám zaručia, že dieťa Vás bude rešpektovať , pretože vie, že je na Vaše slovo spoľahnutie....

 

 1. Vytvorte si rituály !

Pri príchode do DC si vytvorte určitú stabilnú formu rozlúčky s dieťaťom, alebo mu dajte dennú úlohu ( napr. nech niečo pekné nakreslí...). V každom prípade by rozlúčka nemala trvať príliš dlho....

 

 1. Prvé dni !

V prvé dni ak môžete, zariaďte sa tak, aby dieťa nebolo v materskej škole veľmi dlho.

 

 1. Cesta do DC !

     Skúste cestou do DC zaujať dieťa rozprávkou, alebo mu rozprávajte, čo    budete robiť vy, kým sa bude hrať, čo vás čaká, keď poň prídete.....

 

 1. Požiadajte o pomoc opatrovateľku !

Ak máte s dieťaťom v ráno problém a ono sa nechce od Vás „odtrhnúť“ , alebo pri akomkoľvek inom probléme, požiadajte o pomoc opatrovateľku. Je dobré, keď pri adaptácií opatrovateľka s rodičom spolupracuje a ťahajú za jeden koniec....

 

 

Prajeme si, aby Vaše deti boli v detskom centre spokojné a šťastné, aby časť ich detstva, ktorú prežijú s nami bola naplnená ich predstavami o spokojnom a šťastnom detstve.